Από Ραγιάς Έλληνας πολίτης, Διαφωτισμός και Επανάσταση, (1750-1832)

Η προοπτική, αλλά και η πεποίθηση των υπόδουλων Ελλήνων για την απελευθέρωση τους από την Οθωμανική κυριαρχία ήταν βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και αυτή ολοένα αυξανόταν όσο συγκροτείτο η ταυτότητα Έλληνας. Η επιδίωξη αυτή έπρεπε να συνδυαστεί και με τις κατάλληλες συνθήκες που ευνοούσαν κάτι τέτοιο. Η «Επανάσταση» όμως δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί από […]

Read More

Η ιστορική διαλεκτική διαμόρφωσης του Νέου Ελληνισμού (1400-1820)

Όταν Έλληνες ιστορικοί θέτουν σε χρήση τον όρο «Νέος Ελληνισμός», τότε αναπόφευκτα ενεργοποιείται το σύστοιχο όνομα «Νέοι Έλληνες». Όμως η σχέση και των δυο ονομάτων με την ιστορική πραγματικότητα που ονοματίζουν παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, σε ποιες κοινωνικές ομάδες αντιστοιχούσαν, τι έκαναν, τι υποστήριζαν και σε αντίθεση με ποιους; Εντέλει γιατί […]

Read More