Μια ερώτηση

Μια ερώτηση

Κάθε φορά που σκέφτομαι τι χώρα θα ήθελα να είναι η Ελλάδα, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στην θέση εκείνων, που έδωσαν την ζωή τους για αυτήν. Εάν μπορούσα να ρωτήσω έναν αγωνιστή του ’21, έναν από τους απλούς-άγνωστους για την ιστορία στρατιώτες του ’40, θαμμένους και χαμένους για πάντα στα βουνά της Πίνδου […]

Read More