ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ elladatheproject.com (ο “Ιστότοπος”), που ανήκει στην υπό σύσταση εταιρεία Ελλάδα The Project  I.K.E. (η «Εταιρεία») η οποία εκπροσωπείται από το Θωμά Αντωνάτο με ΑΦΜ 141332235.

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο, ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Αυτή (η Υπηρεσία) αναγνωρίζετε ότι παρέχεται «ως έχει».

Η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Η χρήση του Ιστοτόπου, ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από τον Ιστότοπο υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως κάθε φορά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. 

Ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστοτόπου προβαίνει στην χρήση αυτού με δικά του μέσα και εξοπλισμό για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος όπως και για την πληρωμή των αντιστοιχούντων σε αυτά αμοιβών ή τελών.

Για την χρήση του Ιστοτόπου ζητείται από τον επισκέπτη/χρήστη η αποδοχή της χρήσης από τον Ιστότοπο Cookies . Η αποδοχή της χρήσης των cookies γίνεται από τον επισκέπτη / χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες όρους – πολιτική, όπως αναλυτικά πιο κάτω εξηγείται.

 

Η Υπηρεσία

 

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, μια ομάδα νέων ερευνητών παρεμβαίνει με άρθρα, εργασίες, συνεντεύξεις, βίντεο και documentaries σε θέματα που επηρεάζουν όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής κατάστασης της Ελλάδας. Το εν λόγω project συνιστά μια προσπάθεια συνεισφοράς στο δημόσιο διάλογο, που σκοπό έχει να κινητοποιήσει τους νέους να οραματιστούν και να σχεδιάσουν το μέλλον τους σε μια κοινωνία γνώσης, ισότητας και σεβασμού όπου οι άνθρωποι θα ενδιαφέρονται για το “εμείς” περισσότερο από το “εγώ” και θα μπορέσει να συνεισφέρει  στην οριοθέτηση των προτεραιοτήτων για την πορεία του ελληνισμού στον τρίτο αιώνα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.

 

Το συγκεκριμένο think tank είναι εντελώς ανεξάρτητο και ακομμάτιστο. Σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους Έλληνες ώστε να αναλογιστούν το παρελθόν και να οραματιστούν το μέλλον τους. Στο πλαίσιο αυτό θα δώσουμε βήμα, κυρίως σε νέους που εργάζονται στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, να εκφράσουν ελεύθερα έξω από άκαμπτες νόρμες, τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν αυτό το ορόσημο για την ιστορική πορεία της χώρας, ενώ στην προσπάθεια αυτή θα συμμετέχουν και φιλέλληνες από όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου. 

 

Μέσω της έκφρασης αυτής θα αποτυπώσουμε πως αντιλαμβάνονται οι σύγχρονοι Έλληνες την επετειακή συμπλήρωση 200 ετών από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, το 2021. Επίσης, θα τονίσουν τις παθογένειες στους τομείς που θεωρούν ότι είναι σημαντικοί και στους οποίους υστερεί η χώρα μας από την ίδρυσή της, θα αναφερθούν στο σήμερα αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να βαδίσουμε τον 3ο αιώνα του νεοελληνικού κράτους. 

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

 

Το σύνολο του περιεχομένου του Iστοτόπου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών, και αγαθών (η «Υπηρεσία») μαζί με εμπορικά σήματα, διεθνείς συμβάσεις, και / ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Η Υπηρεσία προστατεύεται επίσης ως συλλογική εργασία από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλους νόμους και συμβάσεις.

Αναγνωρίζετε ότι η Υπηρεσία έχει αναπτυχθεί, συλλεχθεί, προετοιμαστεί, διορθωθεί, επιλεγεί και διευθετηθεί από την Εταιρεία και άλλες πηγές πληροφόρησης διαμέσου της εφαρμογής μεθόδων και τυποποιήσεων που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται με τη δαπάνη σημαντικού χρόνου, προσπάθειας και χρημάτων και συνθέτει πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία και βιομηχανικό μυστικό (σε μερικές περιπτώσεις) της Εταιρείας ή / και άλλων εταιρειών, με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του Ιστοτόπου. 

Ως εκ τούτου – εκτός εάν υπάρχει ειδική, γραπτή άδεια – δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής και ιδίως εκμετάλλευσης (εμπορικής ή άλλης) του περιεχομένου της Υπηρεσίας, τμήματός ή παραγώγων της. Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) θίγει άμεσα την εταιρεία (υλικά και ηθικά) και γεννά δικαίωμά της έναντι του επισκέπτη / χρήστη που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας ζημίας της εταιρείας.

Περιορισμοί χρήσης

 

Η Υπηρεσία προσφέρεται για προσωπική – μη εμπορική χρήση για προσωπικό όφελος των επισκεπτών / χρηστών. Στο πλαίσιο αυτής της νόμιμης χρήσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

Η χρησιμοποίηση της Υπηρεσίας για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή σκοπούς που δε συνάδουν με τους παρόντες Όρους – Πολιτική Απορρήτου.

Η μεταπώληση, μεταβίβαση, διάθεση, αναπαραγωγή πληροφοριών περιεχόμενων στην Υπηρεσία με τρόπο ανταγωνιστικό προς τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, σύνθεση παράγωγων εργασιών ή η με οποιονδήποτε τρόπο (ακόμη και διαφορετικό από τους πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόμενους) εκμετάλλευση της Υπηρεσίας πέρα από την μη εμπορική χρήση της, η οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα μεταφόρτωσης ( download ) διατιθέμενου από την Υπηρεσία υλικού και της εκτύπωσης ενός αντιγράφου – αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση – με την υποχρεωτική διατήρηση κάθε αναφοράς σε δικαιώματα δημιουργίας ή εν γένει δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (πνευματικής, βιομηχανικής κλπ).

Ειδικότερα, η πώληση ή και η άνευ αντιτίμου διάθεση μέρους της Υπηρεσίας σε άλλο Μέσο, περιλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ή με χρήση frames στο διαδίκτυο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. Συνεπεία των παραπάνω απαγορεύεται η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην υπηρεσία για την κατασκευή βάσεων δεδομένων ή τράπεζας πληροφοριών οποιουδήποτε είδους ή η χρήση των πιο πάνω πληροφοριών για την με κάθε τρόπο βελτίωση υπηρεσιών που παρέχετε σε τρίτους ή στοιχείων τα οποία έχουν πωληθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο παρέχονται σε τρίτους.

Η χρήση των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών τίτλων ή των τίτλων υπηρεσιών της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο που να γεννά σύγχυση για την ιδιοκτησία ή την αποκλειστική χρήση αυτών ή με τρόπο που δημιουργεί την εντύπωση ότι αυτά ανήκουν σε άλλον – εκτός της εταιρείας – φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ότι η χρήση γίνεται με συγκατάθεση, συναίνεση ή ανοχή της Εταιρείας.

Αποστολή υλικού προς τον «Ιστότοπο»

 

Εάν στείλετε υλικό στον Ιστότοπο ή στους εκπροσώπους της Εταιρείας παραχωρείτε στην Εταιρεία, στους συνδεόμενους με αυτήν και στους εκπροσώπους της πλήρη δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων εργασιών, διανομής, αντιγραφής και έκθεσης του υλικού αυτού προς το κοινό σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, ή υφιστάμενη τεχνολογία ή τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον. 

Επίσης επιτρέπετε σε κάθε άλλον χρήστη την πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική χρήση του χρήστη αυτού σαν αυτό το υλικό να αποτελεί μέρος της Υπηρεσίας.

Με την αποστολή του πιο πάνω υλικού εγγυάστε ότι το υλικό που αποστείλατε σας ανήκει ή ελέγχετε συνεπεία νόμιμης παραχώρησης όλα τα δικαιώματά του, ότι το υλικό που αποστέλλετε είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του υλικού που αποστέλλετε δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσετε την «Εταιρεία» και όσους συνδέονται με αυτήν για όλες τις απαιτήσεις ή τις εν γένει επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού που παρέχετε.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα καλύψει καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

Προκειμένου να αποστέλλετε υλικό προς τον Ιστότοπο θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας σας, αποστέλλοντας δε τέτοιο υλικό δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε υπερβεί το πιο πάνω όριο ηλικίας.

 

Ειδικότερα σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας «Blog»: 

 

Στο τμήμα της Υπηρεσίας που επιγράφεται «Blog» διεξάγεται ανεμπόδιστα, υπό τους ακόλουθους όρους ανταλλαγή απόψεων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με θέματα του δημόσιου ενδιαφέροντος. Για να συμμετάσχει στο Blog, ο επισκέπτης / χρήστης πρέπει να έχει εγγραφεί στην υπηρεσία και να δημιουργήσει ατομικό λογαριασμό σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Μετέχοντας στο Blog, ο Χρήστης αποδέχεται και συνομολογεί τα παρακάτω αναλαμβάνοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις που ακολουθούν:

 1. Κάθε μέλος χρησιμοποιεί έναν μόνο λογαριασμό για την πρόσβαση του στο Blog. Ο επισκέπτης / χρήστης εισερχόμενος στο Forum καθίσταται εμφανής στους άλλους συνδεδεμένους χρήστες ως ενεργός, κατάσταση που συνεχίζει να φαίνεται ως τέτοια καθ’ όλη τη διάρκεια που ο επισκέπτης / χρήστης παραμένει συνδεδεμένος στον Ιστότοπο.

 

 1. Το Blog παρέχει στους χρήστες του Ιστοτόπου την δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε θέση που μπορούν να βλέπουν ελεύθερα όλοι όσοι επισκέπτονται τον Ιστότοπο. Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό φέρει ο χρήστης που το αποστέλλει. 
 2. Ειδικότερα η ανάρτηση/δημοσίευση κειμένων, γραφικών ή φωτογραφιών στο Blog, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης / μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των ιστοσελίδων δημοσίων συζητήσεων αλλά και άλλων υπηρεσιών του Ιστότοπου. Ο Ιστότοπος, λόγω του όγκου των εισερχομένων / αποστελλομένων δεδομένων, δεν είναι τεχνικά δυνατόν να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες / μέλη του στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων ή και σε άλλες υπηρεσίες του Ιστότοπου και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.
 3. Επίσης, όλα τα περιεχόμενα του Forum αποτελούν προσωπικές απόψεις και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων. Τέτοιες συνιστούν οι εν γένει οικονομικές, πολιτικές ή άλλου είδους εκτιμήσεις των χρηστών / μελών, καθώς και (ιδίως) οι τυχόν προβλέψεις για την πορεία της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, αυτές δε οι εκτιμήσεις – απόψεις με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την επίσημη άποψη του Ιστοτόπου και δεν υιοθετούνται από αυτόν. 

 

 1. Συνεπεία των παραπάνω η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα καλύψει καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο στον Ιστότοπο.
 2. Επίσης ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι εισερχόμενος στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο Ιστοτοπος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση πoυ ο Ιστότοπος λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.
 3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν το Blog για:
 1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κ.λπ. 
 2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο. 
 3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. 
 4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του φόρουμ. 
 5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video), που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου. 
 7. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών. 
  1. Ο Ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιανδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες αντιλήψεις/απόψεις των μελών του. Οι συντονιστές και διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις χωρίς αυτές να θεωρούνται απόψεις του Ιστοτόπου.
  2. Ο Ιστότοπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτούν μέλη του. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές και τους συντονιστές του Ιστοτόπου και να εκφράσει τα παράπονα του. 
  3. Ο Ιστότοπος και οι διαχειριστές του Blog διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν ένα μήνυμα που θεωρούν ότι αντίκειται στους παρόντες όρους. Ομοίως, οι διαχειριστές και οι συντονιστές του Ιστοτόπου έχουν το δικαίωμα να μετακινούν δημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν σε λάθος σημεία.  
  4. Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα διόρθωσης των δημοσιεύσεων του εντός δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Στην περίπτωση αυτή το τροποποιημένο μήνυμα αναγράφει την ημερομηνία και την ώρα που έγιναν οι αλλαγές. 
  5. Μέλος που παραβεί τους όρους χρήσης με ή χωρίς πρόθεση, λαμβάνει προειδοποιητικό προσωπικό μήνυμα από διαχειριστή ή συντονιστή. Εάν το μέλος δεν συμμορφωθεί, οι διαχειριστές και συντονιστές του Ιστοτόπου διατηρούν το δικαίωμα να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν την πρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη. 
  6. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον «Ιστότοπο» παρέχονται «ως είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για την χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του.
  7. Οι απαντήσεις που καταχωρείτε θα πρέπει να είναι σχετικές με το θέμα της αρχικής δημοσίευσης. Σε περίπτωση που οι εμβόλιμες απαντήσεις αλλοιώνουν το αρχικό θέμα, οι συντονιστές διατηρούν το δικαίωμα να τις διαγράψουν. 
  8. Οι απόψεις που αναρτάτε, τα σχόλιά σας και εν γένει κάθε δραστηριότητα στο Forum μπορεί να τύχει αξιολόγησης από τους άλλους χρήστες. Η αξιολόγηση και ο σχολιασμός γίνονται δημόσια χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση των διαχειριστών του Ιστοτόπου.

 

 

Εγγραφή και Δημιουργία Λογαριασμού

 

Ο Ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του δυνατότητα εγγραφής σε συγκεκριμένα Μέρη της Υπηρεσίας.

Ως μέρος της απαραίτητης διαδικασίας εγγραφής και της δημιουργίας λογαριασμού προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της «Υπηρεσίας», στα οποία περιλαμβάνονται, θα επιλέξετε ένα όνομα χρήση (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Δημιουργώντας ατομικό λογαριασμό δεσμεύεστε ότι δεν έχετε ή διαχειρίζεστε άλλον τέτοιο λογαριασμό καθώς και ότι είστε οι μοναδικοί χρήστες του λογαριασμού που δημιουργείτε.

Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε ότι είναι όλες ακριβείς, αληθείς και χρονολογικά ενημερωμένες. Δεν θα επιλέξετε ένα όνομα χρήστη το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από άλλο πρόσωπο, δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη στο οποίο έχει δικαιώματα άλλο πρόσωπο χωρίς την έγκριση του προσώπου αυτού και δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης που η «Εταιρεία» κρίνει προσβλητικό ή ανάρμοστο.

Κάθε μέλος / εγγεγραμμένος χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ιδιωτική – προσωπική χρήση του λογαριασμού του, υποχρεούται δε να γνωστοποιεί κάθε τυχόν προσπάθεια, ακόμη και ανεπιτυχή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του. Ρητά, όμως, δηλώνει η Εταιρεία ότι κάθε ενέργεια που επιχειρείται από λογαριασμό χρήστη λογίζεται ως εξουσιοδοτημένη και επιχειρούμενη από τον καταχωρημένο ως κάτοχο του λογαριασμού.

Τα στοιχεία που παρέχετε στο ellada2021.gr θα τηρηθούν σε βάση δεδομένων από το ellada2021.gr. Προς τούτο παρέχετε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας αναγνωρίζοντας ότι η διατήρηση των στοιχείων αυτών – δεδομένων σας γίνεται προς εξυπηρέτηση του υιοθετούμενου από μέρους σας σκοπού της χρήσης του Ιστοτόπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημιουργία του λογαριασμού σας βασιζόμενη στην αδυναμία της να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των πληροφοριών της εγγραφής σας. Ομοίως, λαμβάνει κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για να εντοπίζει τυχόν πολλαπλούς λογαριασμούς του ίδιου προσώπου και σε περίπτωση που εντοπίζει τέτοιους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λογαριασμούς που δημιουργούνται με αυτοματοποιημένους μηχανισμού) να προβαίνει στη διαγραφή τους. Επίσης συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής σας. 

Είστε πλήρως υπεύθυνος για τη συνολική χρήση και δραστηριότητα του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης του λογαριασμού από τρίτους εξουσιοδοτημένους από εσάς να χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Εάν ο υπολογιστής από τον οποίο εισέρχεστε στην Υπηρεσία πωληθεί ή μεταβιβασθεί σε κάποιον άλλον, εγγυάστε και αποδέχεσθε ότι θα σβήσετε όλα τα cookies και τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για την ή δημιουργήθηκαν διαμέσου της χρήσης της «Υπηρεσίας». Η “Εταιρεία” διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού σας, στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ενημέρωση.

Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας την περιγραφόμενη κατά τη δημιουργία του διαδικασία. Σε περίπτωση διακοπής, τα καταχωρημένα από εσάς στον Ιστότοπο δεδομένα θα αντιμετωπισθούν κατά τα περιεχόμενα στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ