Ακολουθούν με αλφαβητική σειρά, οι αρθογράφοι που έχουν αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα:

Αντωνάτος Θωμάς

Αλσινός Κωνσταντίνος

Ασημάκου Κατερίνα