Ιδέες για την αναμόρφωση της Ελλάδας σε βιώσιμο κέντρο ανάπτυξης

Ιδέες για την αναμόρφωση της Ελλάδας σε βιώσιμο κέντρο ανάπτυξης

Ο 20ος αιώνας υπήρξε για την Ελλάδα μία περίοδος μεγάλων γεγονότων, αναταραχών και εξελίξεων. Η αυγή του αιώνα βρήκε τη χώρα αναμεμιγμένη στους Βαλκανικούς Πολέμους τους οποίους γρήγορα διαδέχτηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος με τη σειρά του έφερε σεισμικές αλλαγές στο κοινωνικό και πολιτικό στερέωμα της Ευρώπης και του κόσμου. Μοναρχίες ανατράπηκαν, αυτοκρατορίες […]

Read More